Systemy
zarządzania
dokumentami
i Workflow
Systemy
zarządzania
hotelami
i restauracjami
Systemy
analiz
biznesowych
Integracja
i systemy
komputerowe
Integracja i Systemy Komputerowe

Usługi

Naszym głównym celem jest kompleksowa pomoc przedsiębiorstwom i instytucjom w budowie i rozbudowie ich systemów informatycznych. W trakcie kontaktu z Klientem dokonujemy analizy Jego potrzeb oraz dostosowujemy system do Jego aktualnych i przyszłych możliwości rozwojowych. Jesteśmy w stanie dokonać integracji istniejącego systemu z nowym środowiskiem, zapewnić optymalne rozwiązania sprzętowe, programowe i telekomunikacyjne. Naszym Klientom zapewniamy również usługi powdrożeniowe: serwis gwarancyjny i pogwarancyjny, przejęcie odpowiedzialności za administrację wdrożonego systemu czy też stały nadzór nad systemem informatycznym. O profesjonalnym charakterze naszych usług świadczą zrealizowane projekty. Zakres oferowanych przez nas usłuch określają poniższe charakterystyki ich rodzajów: Doradztwo i konsultacje

 • projektowanie i realizacja pod klucz sieci lokalnych
 • analiza problemów pojawiających się w istniejących systemach sieciowych
 • optymalizacja natężenia ruchu i zbalansowania obciążenia w sieciach i systemach komputerowych
 • kontrola poprawności działania systemów pod kątem bezpieczeństwa danych

Wdrożenia i modernizacja systemów

 • kompletna realizacja systemów informatycznych od projektu do uruchomienia
 • modernizacja istniejących systemów komputerowych z optymalnym wykorzystaniem istniejących zasobów
 • integracja różnorodnych platform w jeden spójny system informatyczny
 • systemy składowania i archiwizacji danych
 • tworzenie zabezpieczeń typu "firewall"
 • tworzenie systemów klastrowych
 • tworzenie i wdrażanie bezpiecznych środowisk informatycznych (Fault Tolerant)
 • tworzenie i wdrażanie systemów przywracania pracy systemów po poważnych awariach (Disaster Recovery)

Pomoc techniczna i support

 • serwisowanie instalalacji i serwerwów różnych systemów operacyjnych
 • pomoc przypadkach awarii i przywracanie systemów do sprawności operacyjnej
 • ochrona antywirusowa serwerów i stacji końcowych użytkowników
 • wsparcie użytkowników w sytuacjach awaryjnych