Systemy
zarządzania
hotelami
i restauracjami
System
zarządzania
dokumentami
i WORKFLOW
Systemy
analiz
biznesowych
Integracja
i systemy
komputerowe
Systemy Analiz Biznesowych

Rozwiązania Business Intelligence

Tworzenie optymalnej platformy informacyjnej, mającej na celu umożliwienie osobom zarządzającym organizacją podejmowanie szybkich i trafnych decyzji. Nasza oferta w zakresie Systemów Analiz Biznesowych (BI) obejmuje usługi związane z specjalistycznym doradztwem w zakresie identyfikacji procesów gospodarczych, analiz przepływu informacji, definiowania modeli danych oraz wyboru rozwiązań informatycznych. Dostarczamy i wdrażamy specjalizowane narzędzia analityczne, współpracujące z infrastrukturą informatyczną klienta, a będące instrumentem służącym do poznania przebiegu i rezultatów procesów gospodarczych.