Systemy
zarządzania
hotelami
i restauracjami
System
zarządzania
dokumentami
i WORKFLOW
Systemy
analiz
biznesowych
Integracja
i systemy
komputerowe
Systemy Analiz Biznesowych

Usługi

  • Opracowujemy kompleksowe rozwiązania BI w oparciu o profesjonalne rozwiązania Targit i Prophix lub narzędzia Microsoft (Platforma BI Microsoft).
  • Oferujemy usługi w zakresie konsultacji oraz analizy biznesowej potrzeb przedsiębiorstw.
  • Audyt posiadanej infrastruktury pod kątem BI.
  • Wdrożenia pilotażowe ( w oparciu o kostkę OLAP).
  • Budowa hurtowni danych.