Systemy
zarządzania
dokumentami
i Workflow
Systemy
zarządzania
hotelami
i restauracjami
Systemy
analiz
biznesowych
Integracja
i systemy
komputerowe
Systemy zarządzania dokumentami i workflow

Systemy elliteq

elliteqFirma elliteq jest producentem nowoczesnych i wszechstronnych rozwiązań informatycznych wyzwalających potencjał swoich Klientów. Specjalizuje się w systemach wspierających zarządzanie firmą, automatyzujących procesy biznesowe i systemach bezpiecznej archiwizacji danych oraz wspierających elektroniczny obieg dokumentów. Postrzegana jest jako firma innowacyjna, której rozwiązania cechuje najwyższa jakość na rynku.

Swoje produkty projektuje zgodnie z myślą "Usprawnij procesy. Usprawnisz działanie firmy."

Główne rozwiązanie elliteq ECM Suite, na które składają się moduły: ARVest, FLOWer, ScanPort i FLEXer,
stanowią uniwersalne rozwiązania dedykowane praktycznie dla każdej firmy.

Jeśli każda czynność, którą trzeba wykonać w firmie jest procesem, to elliteq ECM Suite automatyzuje dosłownie wszystkie procesy.