Systemy
zarządzania
dokumentami
i Workflow
Systemy
zarządzania
hotelami
i restauracjami
Systemy
analiz
biznesowych
Integracja
i systemy
komputerowe
Systemy Zarządzania Hotelami i Restauracjami

STORberry - Inventory Management

Oprogramowanie STORberry tworzy uniwersalny system magazynowo – rozliczeniowy. Program ten, jako integralny element Zintegrowanego Systemu Zarządzania Hotelem jest nieoceniony w prowadzeniu gospodarki zapasami. Umożliwia automatyczne wyszukiwanie produktów do zamówienia, ułatwia współpracę z dostawcami, a równocześnie przyśpiesza proces fakturowania.

Cechy charakterystyczne, wyróżniające STORberry spośród innych programów:

 • Wyjątkowo precyzyjnie rozlicza stany magazynowe. Nie dopuszcza do powstania nieokreślonych braków
 • STORberry pozwala na bardzo szczegółową analizę historii każdego surowca
 • Możliwość uzgadniania stanów magazynowych dla dowolnie wybranych grup towarowych nawet wielokrotnie podczas jednego okresu rozliczeniowego
 • Stosowanie bardzo elastycznego systemu zamienników produktów, co jest powszechnie stosowane, ale niemożliwe do rejestracji w żadnym innym systemie tego typu
 • Możliwość definiowania wszystkich realnych operacji gospodarczych zachodzących w obiekcie gastronomicznym, niewymuszająca żadnego kompromisu pomiędzy precyzją rozliczeń, a niedokładną rejestracją zdarzeń

Główne zalety systemu

 • zarówno ilościowy, jak i wartościowy nieprzerwany proces zarządzania towarami,
 • możliwość zdefiniowania wielu magazynów i centrów kosztów
 • możliwość zdefiniowania receptur o dowolnym poziomie zagłębienia
 • system automatycznego przeliczania wielu jednostek (np. litry - butelki, sztuki - paczki, itp.)
 • elastyczny system definiowania zamienników (zarówno dla artykułów jak
  i receptur)
 • tworzenie szerokiej gamy raportów z dowolnego okresu
 • możliwość wglądu we wszystkie historyczne dokumenty
 • interfejsy do systemów sprzedaży, finansowo-księgowych i innych

Podstawowe funkcje:

Produkcja

Moduł realizacji produkcji na podstawie zleceń produkcyjnych.

Zakupy

Realizacja procedur przyjęcia towarów i faktur zakupu. Moduł ten pozwala na rejestrację i kontrolę dostaw. Program tworzy i utrzymuje listy dostawców.

Zamówienia

Możliwość dokonywania zamówień na podstawie historii dostaw. Przetworzenie dokumentu zamówienia na PZ w momencie dostawy towaru umożliwia bieżącą kontrolę cen i ilości zamówionego asortymentu.

Transfery – przesunięcia międzymagazynowe towarów

Moduł realizacji przesunięć międzymagazynowych oraz przesunięć pomiędzy magazynami
i centrami kosztów z uwzględnieniem wyceny towarów.

Sprzedaż

Moduł realizacji sprzedaży z uwzględnieniem kosztów towarów. Dane o sprzedaży mogą pochodzić z zewnętrznego systemu obsługi sprzedaży. Asystent rozliczania sprzedaży
on-line podpowiada, co zrobić w wypadku braku towaru na magazynie.

Inwentaryzacja stanów magazynowych

Obliczanie stanu zapasów w magazynach. Pozwala na wielokrotną inwentaryzację dowolnie wybranych towarów w dowolnym momencie. Wydruk raportów niezgodności, wprowadzanie korekt i zmian stanów magazynowych.

Rozliczenie wartościowe metodą ceny średniej ważonej

Możliwość przeliczenia wartościowego bieżącego okresu metodą cen średnich ważonych
w dowolnym momencie. W trakcie pracy on-line STORberry prowadzi rozliczenia wartościowe tą samą metodą.

Zamykanie okresu rozliczeniowego

Możliwość definiowania dowolnych okresów rozliczeniowych. Wprowadzane
do systemu dane przypisywane są wyłącznie do jednego – bieżącego okresu rozliczeniowego. Możliwość kompleksowego przeglądu okresów zamkniętych.

Raporty, wykresy i statystyki

STORberry umożliwia tworzenie różnego rodzaju raportów: ilościowo-wartościowych (okresowych, dokumentów), słownikowych (receptur, artykułów) i innych.