Systemy
zarządzania
dokumentami
i Workflow
Systemy
zarządzania
hotelami
i restauracjami
Systemy
analiz
biznesowych
Integracja
i systemy
komputerowe
Systemy Analiz Biznesowych

Platforma BI Microsoft

Platforma analityczna wykorzystuje a serwery firmy Microsoft: Windows Server 2008/2012, Sharepoint 2013 oraz SQL Server 2012. Windows Server zapewnia stabilny i bezpieczny fundament pracy zarówno dla oprogramowania obsługującego rozwiązanie analityczne jak i dla użytkowników je wykorzystujących. Sharepoint 2013 pozwala na budowę portali korporacyjnych umożliwiających pracę grupową, współdzielenie dokumentów oraz szybki dostęp do gotowych, predefiniowanych raportów z systemów analitycznych. Sharepoint udostępnia również szereg usług wzbogacających możliwości analityczne i raportowe (Performance Point Services, Excel Services, Visio Services). Zastosowanie Windows Server oraz Sharepoint pozwala na obniżenie całkowitych kosztów rozwiązania analitycznego, ponieważ większość użytkowników, przede wszystkim tych korzystających z gotowych raportów i analiz, nie potrzebuje żadnego dodatkowego oprogramowania instalowanego na komputerach lokalnych – do pracy w pełni wystarczy przeglądarka internetowa. SQL Server 2012 jest sercem rozwiązania analitycznego zapewniając wydajny i bogaty w funkcje system zarządzania danymi, zwiększając bezpieczeństwo, skalowalność i dostępność firmowych danych, ułatwiając zadania tworzenia, wdrażania i administracji danymi.

  • Relacyjna baza danych – udostępnia niezawodną i efektywną obsługę danych w postaci ustrukturyzowanej i nieustrukturyzowanej (XML, dane przestrzenne).
  • Integration Services – usługi integracyjne dostarczają bogate środowisko tworzenia procedur ekstrakcji, transformacji i zasilania hurtowni danych z wielu dostępnych w firmie źródeł danych.
  • Analysis Services – usługi analityczne służą do budowy i udostępniania wielowymiarowych kostek OLAP oraz modeli tabelarycznych ułatwiających przeglądanie i drążenie danych. Dodatkowo algorytmy eksploracji danych (Data Mining) pozwalają na budowę aplikacji służących do odkrywania wiedzy zaszytej w zbiorach danych.
  • Reporting Services – usługi raportowania to wszechstronne rozwiązanie do tworzenia, zarządzania i dystrybucji zarówno tradycyjnych raportów drukowanych jak i interaktywnych raportów opartych na przeglądarce internetowej.