Systemy
zarządzania
hotelami
i restauracjami
System
zarządzania
dokumentami
i WORKFLOW
Systemy
analiz
biznesowych
Integracja
i systemy
komputerowe
Elliteq - System zarządzania dokumentami i WORKFLOW

Wspomaganie procesu skanowania i indeksowania dokumentów

ScanPort  umożliwia jednostkowe i masowe skanowanie dokumentów papierowych poprzez realizację scenariuszy skanowania, właściwych dla danego typu dokumentu lub procesu workflow wraz z korektą graficzną dla zapewnienia najlepszej czytelności obrazu archiwizowanego w repozytorium cyfrowym.

ScanPort współpracuje z generatorem kodów kreskowych systemu elliteq.

  • Przyśpieszenie i ułatwienie skanowania dużych ilości dokumentów
  • Wygodne środowisko porządkowania zeskanowanych masowo stron dokumentów (m.in. grupowanie, dzielenie, usuwanie wybranych stron)
  • Przechwytywanie obrazów nie tylko z urządzeń skanujących, lecz również z poczty elektronicznej, faxów oraz folderów systemowych
  • Optymalizacja objętości zapisywanych plików
  • Automatyczna korekta jakości obrazu dokumentu
  • Tworzenie biblioteki profili skanowania realizujących dowolne procesy przygotowania dokumentu do archiwizacji w e-Archiwum i uruchomienia procesu workflow

Odczyt kodów kreskowych i kodów QR