Systemy
zarządzania
dokumentami
i Workflow
Systemy
zarządzania
hotelami
i restauracjami
Systemy
analiz
biznesowych
Integracja
i systemy
komputerowe
Systemy zarządzania dokumentami i workflow

elliteq ScanPort

indeksowanie dużej ilości dokumentówNajszybsza droga ze skanera do archiwum.

Jeśli chcesz zbudować elektroniczne repozytorium dokumentów w firmie, powineneś zadbać o wydajne i wszechstronne narzędzie do opisywania i archiwizowania dowolnie wielu i dowolnie różnorodnych typów dokumentów skanowanych. 

Narzędziem, które Ci to umożliwi jest elliteq ScanPort. Rozwiązanie jednocześnie zadba o optymalną jakość archiwizowanych obrazów.

 

elliteq ScanPort umożliwia jednostkowe i masowe skanowanie dokumentów papierowych poprzez realizację scenariuszy skanowania (tak zwane profile skanowania) według uzgodnionych reguł właściwych dla danego typu dokumentu lub procesu workflow, jednocześnie korygując jakość uzyskanego pliku graficznego dla zapewnienia najlepszej czytelności obrazu archiwizowanego w repozytorium cyfrowym.

ScanPort to również narzędzie do opisywania dokumentów trafiających do e-Archiwum. ScanPort korzysta z dowolnie rozbudowanych formularzy metadanych pozwalając na ich ręczne wypełnianie lub z pomocą OCR.

ScanPort współpracuje z generatorem kodów kreskowych i kodów QR systemu elliteq.