Systemy
zarządzania
hotelami
i restauracjami
System
zarządzania
dokumentami
i WORKFLOW
Systemy
analiz
biznesowych
Integracja
i systemy
komputerowe
Elliteq - System zarządzania dokumentami i WORKFLOW

Elektroniczny system obiegu dokumentów i spraw

FLOWer usprawnienia zarządzanie firmą poprzez uporządkowanie i automatyzację procesów oraz wprowadzenie elektronicznego obiegu dokumentów i zadań.

FLOWer samodzielnie rozdysponuje zadania i powiązane z nimi dokumenty, wymusi ich wykonanie, przypomni o zobowiązaniach względem podmiotów zewnętrznych, a wszystko to w czasie rzeczywistym.

  • Zwiększenie wydajności dzięki dostępowi do właściwych informacji i dokumentów
  • Podwyższenie jakości pracy dzięki usystematyzowaniu powtarzalnych procesów
  • Automatyczna kontrola reżimów czasowych i eliminacja spiętrzeń zadań
  • Rejestracja historii spraw i budowa bazy wiedzy o sposobie obsługi wyjątków
  • Ograniczenie czasu wdrażania w obowiązki nowych pracowników
  • Automatyczne powiadamianie i eskalacje przyśpieszające tempo realizacji procesów
  • Eliminacja opóźnień dzięki definicji zastępstw lub ścieżek alternatywnych