Systemy
zarządzania
dokumentami
i Workflow
Systemy
zarządzania
hotelami
i restauracjami
Systemy
analiz
biznesowych
Integracja
i systemy
komputerowe
Systemy zarządzania dokumentami i workflow

elliteq FLOWer

elektroniczny obieg dokumentów i sprawLepsza wydajność zaczyna się od dobrej organizacji procesów biznesowych.

Wprowadzając rozwiązanie elliteq FLOWer umożliwiające elektroniczny przepływu pracy (Workflow), będziesz miał doskonałą okazję do reorganizacji Twojej firmy, usprawnienia zarządzania a także będziesz mógł przyjrzeć się procesom w niej zachodzącym. 

Pamiętaj, że tylko dobrze skonfigurowany obieg  - a taki zapewni ci rozwiązanie elliteq FLOWer  -  to klamra scalająca rozproszone terytorialnie oddziały czy zakłady. 

Dzięki rozwiązaniu FLOWer poprawia się logistyka przedsiębiorstwa, miedzy innymi dzięki monitorowaniu tak kluczowych procesów jak obsługa zapytań ofertowych i zamówień, a zastosowanie elektronicznego obiegu akceptacji faktur przychodzących usprawnia i uspakaja zarządzanie zobowiązaniami finansowymi firmy.

 

Korzyści jakie osiągniesz wykorzystując moduł workflow elliteq FLOWer:

- podwyższysz jakość pracy dzięki usystematyzowaniu powtarzalnych procesów,
- wyeliminujesz imporwizację w działaniu poprzez uporządkowanie procesów i kolejność zadań,
- zwiększysz wydajność dzięki dostępowi do właściwych informacji i dokumentów związanych ze sprawą,
- ograniczysz czas wdrażania w obowiązki nowych pracowników,
- wyeliminujesz opóźnienbia dzięki definicji zastępstw lub ścieżek alternatywnych,

A ponadto, masz zapewnioną:
- Automatyczną kontrolę reżimów czasowych i eliminację wąskich gardeł w postaci spiętrzeń zadań,
- Automatyczne powiadamianie i eskalacje przyśpieszające tempo realizacji procesów,
- Rejestrację historii spraw i budowę bazy wiedzy o sposobie obsługi wyjątków i precedensów,